In cooperation with ©Destination Finland Seaside Kb 

Kundträff eller företagets uppladdningsmöte  - vi ordnar programmet

Företags- gruppmöte eller lägerskola - vi ordnar boende, måltider och program som skräddarsys enligt dina önskemål.  Vill du segla med segelskutan, utöva sportfiske eller genomgå paddlingskurs (havskajak eller kanot) i vårt stugpaket ?


Kombinera Din personalutveckling och teambuilding med aktiviteter i Åbo arkipelag unika skärgårdsnatur .
Lägg företagets personalutveckling, teambuilding/"kick off" eller semestervecka hos oss vid Berghamn (Houtskär) i Åbolands unika skärgårdsmiljö

Berghamn ligger fjärran från trafikbuller och stress. Våra stugor ligger så nära natur och vildmark man kan komma utan att förlora nödvändig komfort. Vi försöker ordna "logistiken" som Du vill ha den. Alla våra stugor har eget kök som Du använder efter behag. 

 
>>> sänd epost med frågor
<<< hem

Naturturism inom Skärgårdshavets biosfärområde

.
I år planerar vi utflykter från Berghamn till Jungfruskär !
Jungfruskär ingår i Skärgårdshavets nationalpark och förvaltas av Forststyrelsen. Ca 50 ha är lövängar och betesmarker som Forststyrelsen har restaurerat och hävdat sedan 1980. Ön är även en viktig rast- och häckningsplats för många fågelarter
Var ligger Jungfruskär ? >>> Jungfruskar1.jpg (32185 byte)
Ön är belägen intill Berghamn och invid livligt  trafikerade maritima farleder och har genom århundraden gett skydd åt många sjöfarare. Idag finns flera fornminnen från olika epoker, vilket är ett bevis på att Jungfruskär har varit ett "maritimt kulturcentrum".
Read more about: - development of sustanaible nature turism in the National Park >>> www.metsa.fi (click on "Pilot Areas"). Read about the Southwestern Archipelago National Park in >>> www.luontoon.fi 

.

the party of Dr. Michael P. Parrella, California, U.S.A, visited the cottage at Hamnholm in the island of Berghamn.          >>> read more
Photo by Henrik F. Brødsgaard

Destination Finland Seaside Kb - Finland

GSM +358(0)44 290 8596                    email: