Projekt "Skärgårdsföretagsamhet och landskapsvård (SOL)" - Berghamn 2005

Region Åboland rf har den 1.4.2004 startat ett projekt, som är planerat tillsammans med Forststyrelsen och Sydvästra Finlands miljöcentral. pågår till den 28.2.2006. I takt med avfolkningen i skärgården har de gamla bymiljöerna med betesmarker på många ställen vuxit igen. Försvinnandet av de gamla kulturbiotoperna medför att risken för att många utpräglade skärgårdsväxter och -djur ökar. 

Projektet huvudmålsättningar är att hitta långsiktiga lösningar för hur skötseln av betes- och slåttermarkerna i Åbolands skärgård skall organiseras och finansieras, m.m .
Projektet genomförs genom att pilotområden med betes- och slåttermarker som kräver uppröjning och fortlöpande skötsel utses. Projektet utförs i nära samarbete med flera andra.
På Berghamn (Houskär) har  hagar restaurerats under år 2005. Dessutom har hedar röjts och bränts för att förbättra och möjliggöra traditionellt bete med nötboskap. Djurbetet gör att vissa arter gynnas och vissa försvinner.

Bilder från Berghamn (Houtskär)

Bild från (Houtskär) Berghamn/ Hermo strand (intill m/s Finnö färjeläge)
 

Foto: Inguar Karlsson-Parra

Bild från (Houtskär) Berghamn/ Hermo strand (mot "Farmors" stuga)
 

Restaurering av hagar och hedar på Berghamn 2005

Foto: Jukka Tobiasson

Före Efter
klickbar bild klickbar bild

Område 1

Bergh1_fore.jpg (129055 byte)

Bergh1_efter.jpg (43046 byte)

Före Efter
klickbar bild klickbar bild

Område 2

Bergh2_fore.jpg (31142 byte) Bergh2_efter.jpg (30524 byte)
Läs

Projektledare Jukka Tobiasson
Tel. 040 584 2983

>>> tillbaka till Berghamns stugor